• Prima   /  Transparenţa decizională   /  Consultari publice documente  /  Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) şi Instrucţiunii cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

  Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) şi Instrucţiunii cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

   12.06.2014     

  Casa Naţională de Asigurări Sociale iniţiază, începînd cu data de 12.06.2014, consultarea publică a proiectului Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) şi Instrucţiunii cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

  Scopul proiectului este elaborarea unui nou formular al Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS), dictat de necesitatea implementării, începînd cu 01.01.2015, a procesului de prezentare lunară de către plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat a   Declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi Declaraţiilor persoanelor asigurate.

  Necesitatea implementării Declaraţiilor lunare este dictată de necesitatea optimizării procesului de administrare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat declarate şi virate la bugetul asigurărilor sociale de stat, stabilirea unor prestaţii de asigurări sociale, precum şi îmbunătăţirea procesului de urmărire a restanţelor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat.

  Prevederile de bază ale proiectului sunt: stabilirea formei şi modului privind declararea lunară de către plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiilor calculate şi utilizate, precum şi modul de complectare a declaraţiei lunare. Totodată se prevede prezentarea declaraţiilor utilizînd suportul de hîrtie şi metoda automatizată de raportare electronică în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat „eReporting”.

  Rezultatul scontat ca urmare a implementării modalităţii de prezentare lunară a Declaraţilor este asigurarea operativităţii stabilirii prestaţiilor de asigurări sociale, precum şi eficientizarea   procesului urmărire a restanţelor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat.

  Impactul estimat este  asigurarea funcţionării durabile a sistemului public de asigurări sociale de stat.

  Proiectul dat este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legile bugetului asigurărilor sociale de stat anuale.

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 31 iulie 2014, pe adresa electronică: info@cnas.gov.md, la numărul de telefon 257572, 257831 sau pe adresa sediului Casei Naţionale de Asigurări Sociale: MD-2028,  mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 3.

  Proiectul Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) şi Instrucţiunii cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii este disponibil pe pagina oficială  www.cnas.md sau la sediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale situat pe adresa MD-2028,  mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 3, bir. 202.

  Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS)

  Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii


  Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS)

  Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY