• Prima   /  Transparenţa decizională   /  Consultari publice documente  /  Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale

  Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale

   08.05.2014     

  Casa Naţională de Asigurări Sociale iniţiază, începînd cu data de 08.05.2014, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

  Scopul proiectului este elaborarea unui nou statut privind organizarea şi funcţionarea CNAS, dictat atît de aspecte de conţinut cît şi de formă.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este faptul că, de la momentul aprobării, statutului CNAS (Hotărîrea Guvernului nr. 739 din 25.07.2000) , a fost supus multiplelor modificări şi completări, şi în aceste condiţii conţinutul acestuia nu corespunde realităţilor, unele norme stabilite în actualul statut au căzut în desuetudine, altele care să reglementeze raporturile nou apărute în domeniul sistemului public de asigurări sociale, nu există.

  Prevederile de bază ale proiectului sunt: stabilirea misiunii Casei Naţionale de Asigurări Sociale ( în continuare CNAS ), funcţiilor de bază ale acesteia; atribuţiilor ce sunt structurate în 5 domenii de bază şi anume: domeniul organizatoric, domeniul financiar, domeniul stabilirii şi achitării prestaţiilor sociale, domeniul evidenţei plătitorilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi acumulării contribuţiilor acestora şi domeniul relaţiilor internaţionale şi comunicării; drepturilor CNAS, Consiliului de administraţie şi Preşedintelui CNAS.

  Beneficiarii proiectului de decizie sînt: Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: aprobarea actului normativ întru reglementarea procesului de organizare şi funcţionare  eficientă a CNAS, care ar corespunde situaţiei de fapt şi actelor normative din domeniul sistemului public de asigurări sociale şi care ar duce la realizarea conformă a misiunii cu care este investită CNAS.

  Impactul estimat al proiectului de decizie este ajustarea prevederilor statutului CNAS la cadrul legal existent ce reglementează sistemul public de asigurări sociale.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Hotărîrii Guvernului nr. 739 din 25.07.2000 cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Hotărîrii Guvernului nr. 256 din 09.03.2006 privind aprobarea structurii şi efectivului limită ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Hotărîrii Guvernului nr. 1310 din 14.11.2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice şi autorităţii administrative din subordinea acestuia.

  Recomandările pe marginea proiectului de hotărîre, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 30.05.2014, în adresa dnei Tatiana Ciuş, pe adresa electronică: tatiana.cius@cnas.gov.md, la numărul de telefon 257-634 sau pe adresa sediului Casei Naţionale de Asigurări Sociale: MD 2028,  mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 3.

  Proiectul de hotărîrie a Guvernului cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială cnas.gov.md sau la sediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale situat pe adresa MD 2028,  mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 3.

          Proiectul Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

  Notă informativă la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale

  Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY