• Prima   /  Petitii ON-LINE

  Petitii ON-LINE

  Reguli de depunere a petiţiilor electronice

  Vă rugăm să luaţi cunoştinţă cu cerinţele înaintate faţă de primirea şi examinarea petiţiilor electronice adresate  Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova.

      - Pagina oficială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale www.cnas.mdconstituie o modalitate suplimentară de a asigura dreptul de adresare a cetăţenilor la CNAS.

      - Mesajele cetăţenilor, care sunt transmise în mod electronic, se examinează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la petiţionare Nr. 190 din  19.07.1994, cu modificările şi completările ulterioare, Legii privind accesul la informaţie Nr. 982-XIV din 11 mai 2000, alte legi şi acte legislative şi normative în vigoare.

      - Mesajele transmise în mod electronic, expediate în adresa Casei Naţionale de Asigurări Sociale, nu se examinează dacă nu conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului.

      - Este necesar ca mesajele transmise în mod electronic să includă descrierea precisă, succintă, laconică a întrebării sau solicitării.

      - Volumul textului nu trebuie să depăşească 2000 de simboluri.

      - După examinarea petiţiei în termenii prevăzuţi de legislaţia în vigoare, solicitantul va primi un răspuns în formă electronică la adresa electronică indicată în mesaj, şi un răspuns transmis prin poşta la adresa de domiciliu indicată.

      - Dacă nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să depuneţi petiţia, prezentîndu-vă la CNAS în mod personal, în bir. 105, sau să expediaţi mesajul prin poştă la adresa: MD-2028, Republica Moldova, mun. Chişinău, strada Gheorghe Tudor, 3.

  Nume, Prenume * :
  Telefon :
  Adresa :
  e-mail *:
  Mesaj *: caractere rămase
  Cod imagine * :
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next